M52141582V1-01-วงษ์พาณิชย์-ท็อปซีเคร็ตอินเตอร์เนชั่นแนล-บริการทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
M52141582V1-02-วงษ์พาณิชย์-ท็อปซีเคร็ตอินเตอร์เนชั่นแนล-บริการย่อยทำลายเอกสารความลับ
M52141582V1-03-วงษ์พาณิชย์-รับเผาสินค้าอุตสาหกรรม-ส่งสินค้าโรงงานเผาขยะ

รับซื้อ รับทำลายเครื่องจักรอุสาหกรรม รับซื้อ รับทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

29/8 หมู่ที่ 14 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150

วงษ์พาณิชย์ ลำลูกกา

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 16 กันยายน พ.ศ. 2546

เป็นบริษัทรับทำลายเอกสาร กำจัดอุปกรณ์ สิ่งของ สื่ออิเล็คโทรนิค อุปกรณ์ยานยนต์ และอุปกรณ์อุตสาหกรรม มีการบริหารงานและดำเนินการอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมีคุณภาพ

รับซื้อ รับทำลายเครื่องจักรอุสาหกรรม รับซื้อ รับทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

รับกำจัดทำลายสินค้าเพื่อรีไซเคิล รักษาความลับ ปลอดภัย ถูกกฎหมาย

รับทำลายอุปกรณ์บันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทำลายวัสดุบันทึกภาพ-เสียง

รับทำลายอุปกรณ์บันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทำลายวัสดุบันทึกภาพ-เสียง

รับทำลายแม่พิมพ์และชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

รับทำลายแม่พิมพ์และชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

รับทำลายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำลายสินค้าไม่ผ่าน QC ทำลายสินค้า BOI จากโรงงานอุตสาหกรรม

รับทำลายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำลายสินค้าไม่ผ่าน QC จากโรงงานอุตสาหกรรม

แกลลอรี่

รับกำจัดทำลายสินค้าเพื่อรักษาความลับ

ทำลายเครื่องมือแพทย์
ทำลายเครื่องมือแพทย์
ทำลายเครื่องสำอางค์
ทำลายเครื่องสำอางค์
ทำลายโทรศัพท์มือถือ
ทำลายโทรศัพท์มือถือ